Our Best Products

คำแนะนำการใช้งาน

สำหรับคุณครูและผู้ปกครอง

ตรรกะและเหตุผล

สำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี

เรียนท่านผู้ปกครองและคุณครูผู้สอน!
หนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้ได้ถูกออกแบบและจัดทำขึ้นสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยแบบฝึกหัดในหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความสามารถทางปัญญาทั้งหมดของเด็กแบบองค์รวม
หนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาเด็กได้อย่างไร?

1. แบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก ดังนั้น จงเตรียมความพร้อมให้กับเด็กสำหรับการวาดเขียน: ในแต่ละแบบฝึกหัดนั้นต้องการให้เด็กทำการจับคู่ ขีดฆ่า หรือวงกลมสิ่งต่างๆบนหน้าหนังสือ

2. แบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้จะช่วยพัฒนาในด้านความจำ ความสนใจ การรับรู้ การใช้ความคิดและจินตนาการของเด็ก

3. แบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ต่อสิ่งต่างๆรอบข้าง อันจะช่วยให้เด็กสามารถระบุและแยกแยะประเภทของสิ่งของหรือวัตถุที่แตกต่างกันได้

4. แบบฝึกหัดของหนังสือเล่มนี้จะช่วยในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสี โดยใช้สีหลักทั้ง 4 สี: แดง น้ำเงิน เหลือง และเขียว
คำแนะนำสำหรับท่านผู้ปกครองและคุณครูผู้สอน :
1. ควรใช้แบบฝึกหัดในหนังสือเสมือนเป็นการเล่นเกมเป็นเวลานานสักระยะหนึ่ง หากเด็กเริ่มเกิดความไม่สนใจ จงอย่าได้บังคับเด็ก ขอท่านอย่าได้เป็นกังวลและให้เด็กทำใหม่อีกครั้งในภายหลัง
2. ลองเพิ่มเทคนิคการสอนต่างๆเข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มความสนใจให้กับเด็ก โดยการให้คำศัพท์ที่หลากหลายอารมณ์ หรือการใช้รูปแบบของเสียงที่แตกต่างกันในตัวละครที่แตกต่างกัน
3. ควรฝึกให้เด็กทำสิ่งที่เริ่มต้นให้เสร็จ หากดูเหมือนว่าเด็กจะละทิ้งความสนใจก่อนทำแบบฝึกหัดเสร็จ ให้รีบจับมือเด็กและทำแบบฝึกหัดร่วมไปกับเด็กต่อให้เสร็จ ทั้งนี้เมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วท่านควรให้คำชื่นชมแก่เด็ก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการช่วยเสริมสร้างวินัยให้แก่เด็กทางอ้อม
4. อย่าลืมสรุปเนื้อหาทั้งหมดและให้การชื่นชมแก่เด็กที่ทำดี จงภูมิใจในตัวเด็ก ถึงแม้ว่าคุณจะทำแบบฝึกหัดได้น้อยกว่าที่วางแผนเอาไว้ แต่ในครั้งต่อๆไปคุณจะสามารถทำมันได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน
5. ใช้ดินสอหรือปากกาในการทำแบบฝึกหัด จัดวางท่าทางและมือของเด็กให้ถูกวิธี แรกเริ่มนั้นเด็กจะเขียนหรือวาดเส้นไปตามความถนัด คุณควรบอกกับเด็กว่าทำแบบนั้นไม่ได้และควรอธิบายในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่เด็ก ซึ่งยิ่งคุณให้ความใส่ใจต่อเด็กมากเท่าไหร่ เด็กก็จะเรียนรู้ที่จะทำให้ถูกต้องเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น
6. เด็กในช่วงวัยกำลังหัดเดินนั้น อาจมีปัญหาในการจับคู่ภาพสองภาพเข้าด้วยกัน อย่าปล่อยให้เด็กวาดเส้นอย่างสะเปะสะปะ และพยายามให้เด็กทำแบบฝึกหัดให้เสร็จ เบื้องต้นอาจใช้วิธีการจับมือเด็กและลากเส้นจับคู่ระหว่างจุด A และ B ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการจับคู่โรงรถสีแดงกับรถที่สีเดียวกัน ให้จับมือเด็กใช้ปากกาชี้ไปที่รถแล้วพูดขึ้นว่า «จงขับไปที่โรงรถสีแดง» แล้วจูงมือเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะที่อีกมือหนึ่งชี้ไปที่โรงรถสีแดง จากนั้นจึงค่อยๆวาดเส้นอย่างตั้งใจไปยังจุดหมาย «ไชโย! ทำได้ดีมาก หนูทำได้ ทีนี้เราเปลี่ยนเป็นรถสีเหลืองแล้วขับไปที่โรงรถสีเหลืองกันมั้ย» เป็นต้น หากคุณปฏิบัติตามหลักการนี้ จะช่วยให้เด็กจดจำและเกิดความคุ้นเคยในการทำแบบฝึกหัดได้รวดเร็วขึ้น
7. สรุปภาพรวมหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นในแต่ละแบบฝึกหัดทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยในเรื่องของพัฒนาการจดจำภาพให้แก่เด็ก
Play our educational games
Our games are available for free on the App Store and Google Play
Made on
Tilda